Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

15b Hypotesetest, sigma ukjent, t-fordeling


[i]Forventet antall feil har hittil ligget på 3.5. Er det noen grunn til å hevde at antall feil har blitt mindre? Formuler en hypotesetest og gjennomfør den. Hva blir konklusjonen når vi krever 5% signifikansnivå?[/i] Her fortsetter vi å bruke t-fordeling siden vi fremdeles ikke har fått oppgitt noen [tex]sigma[/tex]-verdi.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.