Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

15c Signifikanssannsynlighet, p-verdi, t-fordeling


[i]Regn ut omtrentlig signifikanssannsynlighet for testen i b)[/i] Signifikanssannynlighet er det som kalles "p-verdi" for testen, og det er i dette tilfellet det samme som sannsynligheten [tex]P(ar X leq 2.7 | mu = 3.5)[/tex]

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.