[i]Regn ut omtrentlig signifikanssannsynlighet for testen i b)[/i]

Signifikanssannynlighet er det som kalles "p-verdi" for testen, og det er i dette tilfellet det samme som sannsynligheten [tex]P(ar X leq 2.7 | mu = 3.5)[/tex]