Vi finner utfallsrommet og sannsynligheten for hvert enkeltutfall, der vi kaster både mynt og terning.