Vi finner sannsynligheten for "A union B", som rett og slett betyr sannsynligheten for at enten A eller B oppstår.