Vi blir bedt om å fortelle hvorvidt hendingene er avhengige eller uavhengige, samt om de er disjunkte eller ikke.