Vi benytter oss av formelen for total sannsynlighet for å finne [tex]P(B)[/tex] og [tex]P(ar B)[/tex]