Vi bruker Bayes' formel (etter et lite bevis for formelen) til å finne sannsynligheten ved en avhengig hendelse.