Vi bruker Bayes' setning for å finne sannsynligheten for et par avhengige hendinger.