Vi løser en oppgave der vi i første omgang skal finne sannsynligheten for å få et visst antall grønne lys i en serie av lyskryss.