Vi fortsetter med det vi gjorde i forrige video, altså å etablere sannsynlighetsfordelinga for den stokastiske variablen.