Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

6b2 - Sannsynlighetsfordeling


Vi fortsetter med det vi gjorde i forrige video, altså å etablere sannsynlighetsfordelinga for den stokastiske variablen.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.