Vi bruker intuisjon for å avgjøre om det er positiv, negativ eller ingen samvariasjon mellom de to stokastiske variablene.