Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

7a - Samvariasjon mellom stokastiske variabler


Vi bruker intuisjon for å avgjøre om det er positiv, negativ eller ingen samvariasjon mellom de to stokastiske variablene.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.