Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

7c - Simultanfordeling for 2 stokastiske variabler


Vi finner simultanfordelingen mellom to stokastiske variabler. Det vil si at vi finner [tex]P(X=x cap Y=y)[/tex] for de ulike verdiene X og Y kan ta.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.