Vi finner marginalfordelingen til X og Y. Dette betyr bare at vi finner sannsynlighetsfordelingene til X og Y hver for seg.