Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

7d1 - Marginalfordeling for X og Y


Vi finner marginalfordelingen til X og Y. Dette betyr bare at vi finner sannsynlighetsfordelingene til X og Y hver for seg.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.