Vi finner forventningene til X og Y, altså E(X) og E(Y).