Vi finner variansen for X og Y, altså Var(X) og Var(Y).