Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

7e - Kovarians og korrelasjonskoeffisient


Vi finner nå kovariansen og korrelasjonskoeffisienten mellom de to stokastiske variablene X og Y. Med dette kan vi undersøke om den intuitive avgjørelsen vi tok i 7a var riktig.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.