Vi har fått oppgitt funksjonen for sannsynlighetstetthet til den stokastiske variablen, og vi skal finne [tex]P(frac13 < X < frac23)[/tex] ved hjelp av denne funksjonen, samt tegne den som et areal under grafen. Dette innebærer litt grunnleggende bestemt integrasjon, som kan gjøres enda lettere ved å bruke intuisjon.