Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

8b2 - Varians for kontinuerlig stokastisk variabel


Nå gjenstår det bare å finne variansen til X, altså Var(X). Igjen gjør vi dette ved å løse et bestemt integral, i dette tilfellet [tex]sigma ^2 = int_{-infty}^{infty}(x-mu)^2f(x)dx[/tex] men dette forenkles veldig ved hjelp av litt intuisjon, samt regneregler for varians.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.