Nå gjenstår det bare å finne variansen til X, altså Var(X).

Igjen gjør vi dette ved å løse et bestemt integral, i dette tilfellet [tex]sigma ^2 = int_{-infty}^{infty}(x-mu)^2f(x)dx[/tex] men dette forenkles veldig ved hjelp av litt intuisjon, samt regneregler for varians.