Vi får oppgitt fordelingsfunksjonen til en kontinuerlig fordelt stokastisk variabel, og vi skisserer grafen til funksjonen, samt finner sannsynligheten for at variablen blir større enn 5.0, altså [tex]P(T > 5.0)[/tex]