Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

9-1 - Fordelingsfunksjon for kontinuerlig stokastisk variabel


Vi får oppgitt fordelingsfunksjonen til en kontinuerlig fordelt stokastisk variabel, og vi skisserer grafen til funksjonen, samt finner sannsynligheten for at variablen blir større enn 5.0, altså [tex]P(T > 5.0)[/tex]

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.