Nå finner vi funksjonen for sannsynlighetstettheten til den stokastiske variablen, som er definert som den deriverte av fordelingsfunksjonen.

Et lite hint når det kommer til derivasjonen: [tex]sqrt x = x^{frac12}[/tex] så den deriverte blir [tex]frac{d}{dx}[x^{frac12}] = frac12 cdot x^{frac12-1} = frac12cdot x^{-frac12} = frac12 cdot frac{1}{x^{1/2}} = frac{1}{2sqrt x}[/tex]

Dette gjøres naturligvis med variabelen [tex]t[/tex] i denne videoen, men utførelsen er helt den samme.