I disse oppgavene skal vi skrive ut noen grunnleggende tallfølger. Vi tar en titt på "range"-funksjonen som er innebygd i Python, og som lar oss generere slike tallfølger.