Når vi skal føre bevis, så er det viktig at vi kan å representere ulike tall på riktig måte. Her tar vi for oss måter vi kan bruke for å notere partall og oddetall.