Vi tar noen eksempler på føring av bevis, og fortsetter å jobbe med partall og oddetall.