Polynomdivisjon er det vi kaller det å dele et polynom på et annet.

Rent praktisk er dette veldig likt vanlig divisjon, men med noen viktige forskjeller. Vi driver tross alt på med flere ledd, og variabler.