Kapittel 1 - Algebra

1.3 - Polynomdivisjon 1 - Introduksjon


Polynomdivisjon er det vi kaller det å dele et polynom på et annet. Rent praktisk er dette veldig likt vanlig divisjon, men med noen viktige forskjeller. Vi driver tross alt på med flere ledd, og variabler.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.