Vi skaffer oss en intuitiv forståelse for polynomdivisjon, slik at vi skjønner hvorfor vi gjør det vi gjør.

Vi gjennomgår litt om faktorisering av polynomer ved hjelp av divisjon, og vi tar for oss hvordan vi kan bestemme resten ved divisjon, uten å utføre selve divisjonen.