Vi ser på hvordan vi kan finne ut hva vi får som rest uten å utføre selve divisjonen. Dette gjøres ved å evaluere funksjonen for den gitte x-verdien i det uttrykket som polynomet skal deles på.