Vi avgjør om divisjonen "går opp" uten å utføre selve divisjonen.

En polynomdivisjon sies å ha gått opp hvis resten er lik null.