Vi ser på en tredjegradslikning som vi faktoriserer ved hjelp av polynomdivisjon, og deretter løser som ulikhet [tex]f(x)>0[/tex].