Vi ser på hvordan vi kan løse eksponentiallikninger ved hjelp av logaritmer. Med eksponentiallikninger menes likninger der variabelen befinner seg i eksponenten i en potens. Dette løser vi dermed ved å bruke regnereglene vi har bevist, til å hente dem ned, slik at vi kan løse likninga.