Kapittel 2 - Logaritmer

2.5 - Tallet e og den naturlige logaritmen


Vi ser på det som sannsynligvis er det mest brukte tallet i matematikken, og den desidert mest brukte logaritmen. Tallet e er definert slik: $e = lim_{n o infty} (1 + frac 1 n)^n$ som også kan skrives som $lim_{n o 0} (1+n)^{frac1 n}$ Merk at i videoen brukes $t$ istedet for $n$. Dette utgjør ingen forskjell! En variabel er bare en variabel ;) Den naturlige logaritmen er logaritmen med grunntall e, altså: $log_e (x)$

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.