Vi fortsetter med betinget sannsynlighet vha. eksempler. Betinget sannsynlighet betyr i all hovedsak at sannsynligheten for at en hendelse oppstår, er avhengig av hvorvidt en annen hendelse har oppstått eller ikke.