Vi ser på begrepet "total sannsynlighet", som er det å analysere sannsynligheten for at en betinget hendelse oppstår UTEN å måtte vite om den andre hendelsen har oppstått.