Vi ser på Bayes setning, som er en videreføring av produktsetning, og lar oss avgjøre hva sannsynligheten er for at hendelse B oppstår, når vi vet at hendelse A allerede har oppstått.