Vi løser et eksempel ved hjelp av Bayes setning, og det vi vet om total sannsynlighet.