Vi løser et eksempel ved å bruke det vi vet om uavhengige hendelser.