Denne gangen har vi ordnet utvalg MED tilbakelegging. Dette betyr at lodd som har blitt trekt, legges tilbake, og kan trekkes på nytt.