Dette er en av tre urnemodeller vi skal ta for oss i dette kurset. Vi bruker loddtrekning for å ta eksempler de aller fleste kjenner til.