Nå skal vi se på uordnet utvalg. Dette betyr at rekkefølgen loddene trekkes i, ikke har noen betydning. Her introduserer vi også binomialkoeffisienter.

Binomialkoeffisienter kan regnes ut på følgende måte:

$displaystyle {n choose k} = frac{n!}{k!(n-k)!}$