Vi skal nå gå over på binomiske forsøk. Dette er noe vi bruker for å svare på spørsmålet "hva er sannsynligheten for at hendelse A oppstår x antall ganger?"