Vi skal nå se på hypergeometriske forsøk. Her er det viktig at det med fakultet og binomialkoeffisienter sitter.