Vi skal se på formlikhet, som er det vi kaller fenomenet at to figurer har samme form, men er av forskjellig størrelse.