Vi skal se på kongruens, som er det vi kaller fenomenet at to figurer har samme form og størrelse, men kan være rotert eller posisjonert ulikt.