Vi ser på begrepene sentralvinkel, som har toppunkt i sentrum av en sirkel, og periferivinkel, som har toppunkt på sirkelbuen. Forholdet mellom disse to vinklene er ganske interessant. Vi bruker Geogebra som digitalt verktøy for å visualisere.