Kapittel 4 - Geometri

4.4 - Punktpotens


Vi ser på begrepet punktpotens. Ved å betrakte et punkt utenfor en sirkel, og trekke to linjer fra punktet og gjennom sirkelen, så kan vi finne lengdene mellom punktet utenfor sirkelen, og punktene der linja krysser sirkelen. Deretter ganger vi disse sammen, og ser på et noe interessant resultat. Her bruker vi Geogebra for å illustrere og visualisere.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.