Vi ser på begrepet punktpotens. Ved å betrakte et punkt utenfor en sirkel, og trekke to linjer fra punktet og gjennom sirkelen, så kan vi finne lengdene mellom punktet utenfor sirkelen, og punktene der linja krysser sirkelen. Deretter ganger vi disse sammen, og ser på et noe interessant resultat.

Her bruker vi Geogebra for å illustrere og visualisere.