Vi ser nå på medianer i trekanter. Dette er linjer som går fra et hjørne, og gjennom sentrum av linja på motstående side av trekanten.

Her bruker vi Geogebra for å illustrere og visualisere.