Midtnormalen i en trekant er ei linje som står vinkelrett på en av sidene, og krysser midtpunktet på den sida. I en trekant har vi også tre av disse, og alle de tre linjene møtes i ett og samme punkt, som igjen har noen interessante egenskaper.

Her bruker vi Geogebra for å illustrere og visualisere.