I denne videoen skal vi se på forskjellen mellom vektorer og skalarer. I utgangspunktet er vi vant med å regne med skalarer, fordi disse er bare tall. Med vektorer, har vi både en skalar (størrelse) og en retning.