Vi ser nærmere på forskjellen mellom skalarer og vektorer, og utdyper videre vektorens oppbygning.