Vi ser på hvordan vi kan summere vektorer visuelt, ved å se på summen som resultatet av lengden som er tilbakelagt.