Vi ser på hva det vil si å "trekke fra" en vektor. Prinsippet er i stor grad det samme som når vi summerer vektorer, men den ene vektoren er i dette tilfellet negativ. Det vil si at den går i motsatt retning av sitt opphav.